Nieuwe Uitvoeringsregeling 2018
Met ingang vanaf 1 maart 2018 heeft het Abraham Tuschinksi Fonds (ATF) een nieuwe regeling,
de ‘Uitvoeringsregeling 2018’. De Uitvoeringsregeling 2018 en de bijlage puntensysteem kunnen via de website van het ATF worden gedownload.

M.b.t. bioscoopfilms die uitgegaan zijn tot en met 31 december 2017 kan nog een bonus aangevraagd worden in de voorgaande regeling van het ATF. Dit kan uiterlijk tot 1 september 2018 . [Het Bestedingsreglement en aanvraagformulier 2017 vindt u onder ‘downloads’ in het menu.]

Aanvragen
Wie een beroep wil doen op de Uitvoeringsregeling 2018 moet daarvoor een aanvraag indienen via de ATF-webmodule.
[ Zowel de Uitvoeringsrgeling 2018 als de Aanvraagmodule vindt u onder ‘downloads’ in het menu.]

Een aanvraag moet altijd door een producent én distributeur gezamenlijk gebeuren waarbij de producent de ‘aanvrager’ is en de distributeur de ‘mede-aanvrager’.
Zowel de aanvrager als mede-aanvrager ontvangen, na indiening van de aanvraag, een automatische (‘no-reply’) bevestiging.

Indiendata
Op de ATF – website worden de Indiendata en budgetten per ronde vermeld. Iedere aanvraagronde kent één indiendatum. Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ingediend voor de betreffende ronde worden niet in behandeling genomen.

Procedure en vervolg
Na sluiting van de ronde wordt, op grond van het reglement van de Uitvoeringsregeling 2018, bepaald wie in aanmerking komt voor een Bijdrage van het ATF. Binnen twee tot maximaal zes weken na sluitingsdatum worden de aanvrager en mede aanvrager hiervan in kennis gesteld via een (voorlopige -) toekenningsbrief.

Indiendata en toelichting 2018
Sluitingstijd altijd 17.00 op de dag van de indiendatum!

Extra Ronde [ 4 april 2018 ] Beschikbare Budget € 1.500.000,-
Tot uiterlijk woensdag 4 april 2018, 17.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend voor filmproducties die reeds een NFPI (‘production incentive’) – goedkeuring hebben gehad van het Filmfonds v.w.b. de Filmfonds rondes ‘december 2017’ en februari 2018’ maar waarvan de productie nog niet is gestart.


Reguliere Rondes 2018

Ronde I [ 25 april 2018 ] Beschikbare Budget € 1.125.000,-
Tot uiterlijk woensdag 25 april 2018, 17.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend voor filmproducties die nog in afwachting zijn op een NFPI (production incentive) – goedkeuring van het Filmfonds en waarvan de NFPI-sluitingsdatum 11 april 2018 is.

Ronde II  [ 25 april 2018 ] Beschikbare Budget € 1.050.000,-
Tot uiterlijk woensdag 25 april 2018, 17.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend voor filmproducties die nog NFPI (production incentive) gaan aanvragen in de (NFPI-) ronde van 6 juni 2018.

Ronde III [ 25 juli 2018 ] Beschikbare Budget € 875.000,-
Tot uiterlijk woensdag 25 juli 2018, 17.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend voor filmproducties die nog NFPI (production incentive) gaan aanvragen in de (NFPI-) ronde van 3 september 2018

Ronde IV [ 26 september 2018 ] Beschikbare Budget € 750.000,-
Tot uiterlijk woensdag 26 september 2018, 17.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend voor filmproducties die nog NFPI (production incentive) gaan aanvragen in de (NFPI-) ronde van 5 november 2018.

Vragen
Voor eventuele vragen over inhoud of procedure kunt u contact opnemen met Jan Huib Pannekoek of Marco Boer. Telefoon 020 – 4266100

Informatie over de NFPI? Kijk op de website van het Filmfonds.