Nieuwe Uitvoeringsregeling 2018
Met ingang vanaf 1 maart 2018 heeft het Abraham Tuschinksi Fonds (ATF) een nieuwe regeling, de ‘Uitvoeringsregeling 2018’. De Uitvoeringsregeling 2018 en de bijlage puntensysteem kunnen via de website van het ATF worden gedownload.

Aanvragen
Wie een beroep wil doen op de Uitvoeringsregeling 2018 moet daarvoor een aanvraag indienen via de ATF-webmodule.
[ Zowel de Uitvoeringsrgeling 2018 als de Aanvraagmodule vindt u onder ‘downloads’ in het menu.]

Een aanvraag moet altijd door een producent én distributeur gezamenlijk gebeuren waarbij de producent de ‘aanvrager’ is en de distributeur de ‘mede-aanvrager’.
Zowel de aanvrager als mede-aanvrager ontvangen, na indiening van de aanvraag, een automatische (‘no-reply’) bevestiging.

Indiendata
Op de ATF – website worden de indiendata en budgetten per ronde vermeld. Iedere aanvraagronde kent één indiendatum. Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ingediend voor de betreffende ronde worden niet in behandeling genomen.

Procedure en vervolg
Na sluiting van de ronde wordt, op grond van het reglement, bepaald wie in aanmerking komt voor een bijdrage van het ATF. Binnen twee tot maximaal zes weken na sluitingsdatum worden de aanvrager en mede-aanvrager hiervan in kennis gesteld via een (voorlopige -) toekenningsbrief.

Indiendata
Sluitingstijd altijd 17.00 op de dag van de indiendatum!Reguliere Rondes 2020

Ronde I [ 23 december 2019 ] Het beschikbare budget voor deze ronde is € 1.5 miljoen
Tot uiterlijk maandag 23 december 2019, 17.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend voor filmproducties die nog NFPI (production incentive) gaan aanvragen in de (NFPI-) ronde van 3 februari 2020.

Vragen
Voor eventuele vragen over inhoud of procedure kunt u contact opnemen via info@abrahamtuschinskifonds.nl

Informatie over de NFPI? Kijk op de website van het Filmfonds.