Aanvraagronde 2022-III komt definitief te vervallen

Het BTW-convenant dat ten grondslag ligt aan het ATF fonds is per 20 juli 2022 vernieuwd. Het ATF-bestuur werkt op verzoek van alle partners van dit BTW-convenant Film 2022 een nieuwe Uitvoeringsregeling uit. Na afstemming met betrokken brancheorganisaties van producenten, distributeurs en bioscoopexploitanten streeft het bestuur ernaar deze nieuwe regeling ultimo 2022 in te voeren. Om dit mogelijk maken is ronde III 2022 onder de huidige regeling komen te vervallen.

Indiendata
Informatie over indiendata van aanvraagrondes worden op deze website gepubliceerd. Het beschikbare budget voor een aanvraagronde wordt enkele weken voorafgaand aan de sluitingsdatum van een aanvraagronde bekend gemaakt. Iedere aanvraagronde kent één indiendatum. Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ingediend voor de betreffende ronde worden niet in behandeling genomen.
Sluitingstijd is altijd 17.00 op de dag van de indiendatum! 

Deadline aanvraagrondes ATF 2022 (onder voorbehoud)

  • Ronde I  28 maart 2022. Budget € 2,25 miljoen (gesloten).
  • Ronde II  11 juli 2022. Budget € 1,86 miljoen (gesloten). 
  • Ronde III  vervallen. 

Vragen
Voor eventuele vragen over inhoud of procedure kunt u contact opnemen via info@abrahamtuschinskifonds.nl
Alle vragen worden in principe schriftelijk afgehandeld.
Informatie over de NFPI? Kijk op de website van het Filmfonds.