NVBF en FDN: alweer negen jaar stimulering van de Nederlandse film via het Abraham Tuschinski Fonds
De Nederlandse filmdistributeurs (FDN) en de Nederlandse bioscoopexploitanten (NVBF) stellen vanaf 1 januari 2009 jaarlijks extra geld ter beschikking voor de stimulering van de Nederlandse Film. Daartoe hebben FDN en NVBF de ‘Stichting Abraham Tuschinski Fonds’ opgericht. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de FDN, NVBF en de Film Producenten Nederland (FPN).

Bonusregeling
De filmstimuleringsregeling bestaat er uit dat de NVBF, FDN en FPN een zg. ‘bonusregeling’ in het leven hebben geroepen. Deze regeling houdt in dat, onder voorwaarden, per betalende bioscoopbezoeker een bonusbedrag beschikbaar wordt gesteld. Dit bedrag moet vervolgens aantoonbaar worden geïnvesteerd in een Nederlandse bioscoopfilm met een release in Nederlandse bioscopen of filmtheaters.

Aanvraagprocedure
Iemand die in aanmerking wil komen voor de filmstimuleringsregeling moet hiervoor een aanvraag indienen (voor formulieren: kijk onder ‘Downloads’).

Voor releases uit de jaren t/m 2016
Aanvragen die betrekking hebben op releases uit de jaren 2009 t/m 2016 kunnen niet meer worden ingediend!

Aanvragen voor releases uit 2017
Aanvragen die betrekking hebben op films die tot en met december 2017 in release zijn gegaan, en voldoen aan de voorwaarden van het Abraham Tuschinski Fonds, kunnen tot uiterlijk 1 september 2018 worden ingediend.

Nieuwe regeling 2018
De huidige bonusregeling eindigt 1 januari 2018: voor een film die vanaf 1 januari 2018 in roulatie gaat kan geen bonus meer worden aangevraagd in 2018.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de invulling van een nieuwe regeling voor 2018.
Zodra hierover meer bekend is zal dit op de website aangekondigd worden.