Alles is zoals het zou moeten zijn (2019) Penoza: The Final Chapter (2019) De Piraten van Hiernaast (2019)

Coronacrisis
Helaas zijn door de Covid19 pandemie ook in Nederland de bioscopen noodgedwongen gesloten. Vorig jaar waren door de coronacrisis de afdrachten aan het ATF fonds uit bioscoopkaartverkoop voor de ondersteuning van Nederlandse Publieksfilms zeer beperkt. Verschillende aanvraagrondes werden noodgedwongen uitgesteld en kwamen te vervallen. Uiteindelijk stelde het bestuur in december 2020 alsnog een aanvraagronde open, waarbij de laatste ronde 2020 en de eerste ronde 2021 werden samenvoegen. De uitslag van deze aanvraagronde is in januari bekend gemaakt.

Meer informatie over toegekende projecten: hier

Hulp bij lopende ATF-projecten
Indien lopende projecten door de corona-crisis tegen problemen aanlopen met betrekking tot een verstrekte ATF bijdrage, dan verzoek wij u ons hierover per mail te informeren via  info@abrahamtuschinskifonds.nl.
Vanzelfsprekend zal het bestuur zich inspannen om tot passende oplossingen te komen.

OCW steunt Abraham Tuschinski Fonds
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Van Engelshoven op 12 februari uiteen gezet hoe zij extra middelen ter bestrijding van de effecten van de coronacrisis in wil zetten voor makers en creatieve professionals in de culturele sector. Zij heeft daarbij 5 miljoen euro gereserveerd voor steun aan het Abraham Tuschinski Fonds.

Meer informatie: hier

Aanvragen
Wie een beroep wil doen op de Uitvoeringsregeling 2020 moet een aanvraag indienen via de ATF-webmodule onder Downloads in de menubalk. Een aanvraag moet altijd door een producent én distributeur gezamenlijk gebeuren waarbij de producent de ‘Aanvrager’ is en de distributeur de ‘Mede-aanvrager’. Zowel de Aanvrager als Mede-aanvrager ontvangen, na indiening van de aanvraag, een automatische (‘no-reply’) bevestiging. 

Indiendata
Hieronder vindt u informatie over de indiendata van aanvraagrondes. Beschikbare budgetten worden in principe twee weken voorafgaand aan de sluitingsdatum van een aanvraagronde bekend gemaakt.  Iedere aanvraagronde kent één indiendatum. Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ingediend voor de betreffende ronde worden niet in behandeling genomen.

Procedure en vervolg
Na sluiting van de ronde wordt, op grond van de Uitvoeringsregeling 2020, bepaald wie in aanmerking komt voor een bijdrage van het ATF. Binnen twee tot maximaal vier weken na sluitingsdatum worden de aanvrager en mede-aanvrager hiervan in kennis gesteld via een (voorlopige-) toekenningsbrief.

Deadline aanvraagrondes ATF 2021 (onder voorbehoud)
Sluitingstijd altijd 17.00 op de dag van de indiendatum!
Ronde I            (combinatie met laatste ronde 2020) [17 december] |
                          Budget € 1,6 miljoen (afgerond)
Ronde II           [5 maart 2021]
Ronde III          [19 juli 2021] 
Ronde IV          [9 september 2021] 

Vragen
Voor eventuele vragen over inhoud of procedure kunt u contact opnemen via info@abrahamtuschinskifonds.nl
Alle vragen worden in principe schriftelijk afgehandeld.

Let op
Indien u dringende vragen heeft over aanpassingen in de Uitvoeringregeling per  februari 2020 dan kunt u contact opnemen met:
–  (distributeurs) Anne de Jong, directeur FDN (tevens voorzitter ATF).
Anne.de.Jong@nvpi.nl | 06 543 657 70
– (producenten) Gamila Ylstra voor de NAPA (tevens vicevoorzitter ATF).
gamila.ylstra@xs4all.nl | 06 218 542 52.

Informatie over de NFPI? Kijk op de website van het Filmfonds.