Op 26 september 2023 organiseerde ATF i.s.m. NVBF, een bijeenkomst op het Nederlands Film Festival met als onderwerp “Hoe bereik je (meer) publiek voor de Nederlandse film?”
Een verslag van deze bijeenkomst vind je hier.

Het bestuur van Stichting Abraham Tuschinski Fonds heeft de nieuwe ATF Uitvoeringsregeling 2023 vastgesteld.
Deze vind je hier.

De Uitvoeringsregeling 2023 is van toepassing per 1 januari 2023.

Toelichting
Afgelopen jaar is het Btw-convenant Film geëvalueerd door het ministerie van OCW, het Filmfonds en de brancheorganisaties van bioscoopexploitanten (NVBF), distributeurs (FDN) en producenten (NAPA/NCP).

De evaluatie heeft geresulteerd in het nieuwe Btw-convenant film 2022. Hierin zijn afspraken gemaakt over het Abraham Tuschinski Fonds (ATF). Het ATF-bestuur is verzocht om een nieuwe Uitvoeringsregeling te realiseren. De convenantpartners kwamen het volgende overeen:

  • Doel van ATF blijft het verstrekken van substantiële bijdragen om de productie van Nederlandse bioscoopfilms met een verwacht hoog publieksbereik te ondersteunen.
  • De uitvoeringsregeling moet transparant zijn en geënt zijn op een ‘automatische’, niet-inhoudelijke beoordeling; dit biedt betrokken partijen zo veel mogelijk zekerheid.
  • In de nieuwe systematiek vormt het bewezen bioscoopsucces van eerdere films het uitgangspunt.
  • Met ingang van 2023 wordt de afdracht van distributeurs en bioscoopexploitanten via respectievelijk de FDN en de NVBF aan ATF jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde procentuele prijsstijging van een bioscoopkaartje in het voorgaande jaar. (Tot en met 2022 ging het om een vast bedrag van € 0,15 per betaald bioscoopkaartje).

In de Q&A vind je een verdere toelichting op de regeling. Deze vind je onder Downloads. De Beleidsnotitie met de top 10 best bezochte films en reserveringen vind je onder Downloads > hier.

Aan bovenstaande toelichting kunnen geen rechten ontleend worden; de tekst van de Uitvoeringsregeling 2023 is leidend.

Vragen
Voor eventuele vragen over inhoud of procedure kunt u contact opnemen via info@abrahamtuschinskifonds.nl

Alle vragen worden in principe schriftelijk afgehandeld.

Informatie over de NFPI? Kijk op de website van het Filmfonds.