KvK-nummer en Fiscaal-nummer Stichting Abraham Tuschinski Fonds
KvK-nummer: 34371230
Fiscaal-nummer: 8217 00 042

Contactgegevens
Stichting Abraham Tuschinski Fonds
Krijn Taconiskade 278
1087 HW Amsterdam

info@abrahamtuschinskifonds.nl
bestuur@abrahamtuschinskifonds.nl
www.abrahamtuschinskifonds.nl

Doelstelling
Stichting Abraham Tuschinski Fonds heeft als hoofddoelstelling:
Het bevorderen van de Nederlandse filmproduktie voor vertoning in bioscopen en filmtheaters in het algemeen en het bezoek aan de bioscopen en filmtheaters in het bijzonder en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verlenen van subsidies aan filmproducenten, exploitanten en filmdistributeurs.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De statuten leest u hier.

Uitgangspunten voor beleid
De uitgangspunten leest u hier.

Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag leest u hier.

Actueel verslag van activiteiten
Het actueel verslag van activiteiten leest u hier.

Bestuur
Anne de Jong (voorzitter)
Gulian Nolthenius (secretaris/penningmeester)
Gamila Ylstra (vice voorzitter)

Beloningsbeleid
Er is geen medewerker in loondienst. Het bestuur van Stichting Abraham Tuschinski Fonds ontvangt geen beloning.