Voorwaarden en meer informatie over ANBI
Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Vanaf 2012 kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI.
Voor meer informatie over ANBI, kijkt u op de website van de Belastingdienst, klik hier.

ANBI-status Stichting Abraham Tuschinski Fonds
De Stichting Abraham Tuschinski Fonds heeft vanaf 1 januari 2013 de status van ‘culturele ANBI’.

ANBI-gegevens Abraham Tuschinski Fonds
Stichting Abraham Tuschinski Fonds

KvK-nummer en Fiscaal-nummer
KvK-nummer: 34371230
Fiscaal-nummer: 8217 00 042

Contactgegevens
Stichting Abraham Tuschinski Fonds
Krijn Taconiskade 278
1087 HW Amsterdam

T 020 – 42 66 100
info@abrahamtuschinskifonds.nl
www.abrahamtuschinskifonds.nl

Doelstelling
Stichting Abraham Tuschinski Fonds heeft als hoofddoelstelling:
Het bevorderen van de Nederlandse filmproduktie voor vertoning in bioscopen en filmtheaters in het algemeen en het bezoek aan de bioscopen en filmtheaters in het bijzonder en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verlenen van subsidies aan filmproducenten, exploitanten en filmdistributeurs.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Uitgangspunten voor beleid
De uitgangspunten leest u hier.

Financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag leest u hier.

Actueel verslag van activiteiten
Het actueel verslag van activiteiten leest u hier.

Bestuur
Anne de Jong (voorzitter)
Gulian Nolthenius (secretaris/penningmeester)
Gamila Ylstra (vice voorzitter)

Beloningsbeleid
Er is geen medewerker in loondienst. Het bestuur van Stichting Abraham Tuschinksi Fonds ontvangt geen beloning in welke vorm dan ook.