12 april 2023

Het Abraham Tuschinski Fonds (ATF) maakt vandaag bekend welke 10 best bezochte Nederlandse publieksfilms, die in 2022 in de bioscopen en filmtheaters zijn uitgebracht, in aanmerking komen voor een substantiële bijdrage. Deze bijdragen komen op basis van de nieuwe Uitvoeringsregeling ter beschikking van de hoofdproducenten van de top 10. Ze kunnen worden gebruikt voor de productie van nieuwe Publieksfilms voor de Nederlandse bioscoop. De bedragen variëren van € 300.000 tot ruim € 700.000 voor succesvolle films als De Club van Sinterklaas, Soof 3 en De Tatta’s.

Op de eerste peildatum heeft het ATF-bestuur een totaalbedrag gealloceerd van ruim 4,5 miljoen euro aan de 10 Nederlandse films die in 2022 de hoogste bezoekersaantallen in de bioscopen en filmtheaters hebben gerealiseerd. De drempel om in aanmerking te komen voor een reservering ligt op 100.000 bezoekers, waarbij een substantieel basisbedrag is toegekend van €300.000. Hogere bedragen worden toegekend aan de hand van een staffel met vijf tranches. De termijn waarin een filmproductie exclusief in bioscopen en/of filmtheaters wordt vertoond voordat deze via andere distributiekanalen beschikbaar wordt gesteld aan het publiek (window) dient twaalf weken te bedragen.

De titellijst van de meest succesvolle films uit 2022 is:

1De Tatta’s 
2Soof 3
3Bon Bini Holland 3
4Costa!!
5De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis In De Speelgoedkluis
6De Allergrootste Slijmfilm
7De Club Van Sinterklaas En De Race Tegen De Klok
8Hotel Sinestra 
9Faithfully Yours
10De Bellinga’s: Huis Op Stelten


Sinds de verlaging van het btw-tarief op bioscoopkaartjes (1996) verdeelt het ATF de afdracht van distributeurs en bioscopen ten behoeve van de Nederlandse filmproductie. Afgelopen jaar is het Btw-convenant Film geëvalueerd door het ministerie van OCW, het Filmfonds en de brancheorganisaties van bioscoopexploitanten (NVBF), distributeurs (FDN) en producenten (NAPA/NCP). Een nieuw Btw-convenant film 2022 is door partijen ondertekend, waarbij aan het ATF-bestuur is verzocht om een nieuwe Uitvoeringsregeling op te stellen. De afdracht via de FDN en de NVBF aan ATF zal voortaan jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de gemiddelde procentuele prijsstijging van een bioscoopkaartje in het voorgaande jaar. In 2022 bedroeg de afdracht 0,15 eurocent per bioscoopkaartje. In 2023 bedraagt de afdracht 0,155 eurocent per betalende bezoeker.

Doel van ATF is het verstrekken van substantiële bijdragen om de productie van Nederlandse bioscoopfilms met een verwacht hoog publieksbereik te ondersteunen. In de nieuwe systematiek, die van kracht is vanaf 1 januari 2023, vormt het bewezen bioscoopsucces van films het uitgangspunt voor de reservering van een bedrag voor een nieuw te produceren film. Op de jaarlijkse peildatum in de eerste helft van april wordt de top 10 meest succesvolle films in het voorafgaande jaar vastgesteld en de bijdragen aan deze titels gealloceerd. De uitvoeringsregeling is geënt op een ‘automatische’, niet-inhoudelijke beoordeling; dit biedt betrokken partijen zo veel mogelijk zekerheid.

Post comment

13 + vijf =